Wann haben Rehböcke Schonzeit?

A

01.02. - 30.04.

B

16.10. - 30.4.

C

01.05. - 15.10.

D

16.10. - 31.01.

E

01.05. - 31.01

Baden-Württemberg - Sachgebiet 4: Jagd-, Tierschutz- sowie Naturschutz- und Landschaftspflegerecht, Jagdethik, Frage 147