Wann brunftet das Damwild?

A

Juli/August

Das Rehwild brunftet im Juli/August. Auch die Ranzzeit der Echten Marder liegt hier.

B

September/Oktober

Das Rotwild brunftet im September/Oktober.

C

Oktober/November

Richtig! Die Brunft des Damwildes und auch des Sikawildes liegt im Oktober/November.

D

Dezember/Januar

Das Steinwild brunftet im Dezember/Januar.